Nadstreški za avtobusna postajališča

Nudimo več modelov modularnih nadstrešnic za avtobusna postajališča. Vsaka nadstrešnica je zaradi svojega dizajna primerna za drugačno okolje - od manjših vasi do največjih mestnih ulic.
Opremljeni so tako z okvirji za urnike, osvetlitvijo, reklamnimi panoji (CityLight) ali sodobno tehnologijo (WI-FI, polnjenje USB).
Zgradba nadstrešnic in materiali zagotavljajo predvsem visoko odpornost in jakost, ki ju uspešno dokazuje dolgoročna uporabnost v okoljih z visoko stopnjo vandalizma.