LTŽ kanalski pokrovi in rešetke

Kanalski pokrovi in rešetke so izdelani iz duktilne litine.

Sestavni del kompleta:
  • pokrov,
  • okvir,
  • protihrupni vložek (zagotavlja optimalen stik med okvirjem in pokrovom, preprečuje vibracije in trenje kovinskih površin in posledično preprečuje hrup),
  • tesnilna guma na tečajih pokrovov (zagotavlja stabilno postavitev pokrova v okvir in tesnost ležišča pokrova v tečaju),
  • tesnilna guma (pri pokrovih s tesnjenjem).
  • Kanalizacijski pokrov
  • Rešetka