Lovilci olj in maščob

  • Lovilci olj in maščob se uporabljajo vsepovsod, kjer obstaja možnost, da bi mineralna olja prišla v reke, potoke, jezera – ribnike, podtalnico, zemljino oz. naravo.

    Lovilci olj in maščob z by-passom so skonstruirani tako, da pri maksimalnem nalivu gre 80% do 90% pretoka čez by-pass. Prva »teorija« pljuska predvideva, da se lahko vse olje zbere na samem pričetku deževanja. Iz tega razloga se lahko kasnejše padavine spustijo mimo.