Informativne table

Informativne table imajo bistven pomen za informiranje na določeni lokaciji. Sistem enostranskih ali dvostranskih znakov na stebrih je primeren za trajne informacije. V teh sistemih so grafično obdelane informacije, tako besedne kot slikovne, na primer različna naročila za obiskovalce, opisne in poučne informacije o predmetih in krajih v neposredni bližini, zemljevidi itd. Poseben element stalnih informacijskih medijev, zlasti v mestno okolje, so orientacijski sistemi. To so elementi za usmerjanje obiskovalcev v smeri do pomembnih lokacij v mestu. V praksi se rešuje s stebri, ki vsebujejo smerne znake.