Konfini

Bolj kot mestna središča postajajo območja za pešce, bolj je potrebno ločiti dele, kjer je mogoč tudi avtomobilski promet. Konfini učinkovito nudijo popolno ali delno zaporo cestišča pred neželenim parkiranjem/prometom, zaščito pločnikov pred prometno cesto itd.
Ena izmed možnih rešitev je postavitev pregradnih stebrov/konfinov. Pregradne stebre je mogoče pritrditi in nagibati. Pregradni stebri so lahko samostojni ali pa so povezani z verigo (najbolj učinkovita zaščita pešca pred avtomobilskim