Kanalizacijske cevi in fazonski kosi

PVC-UK cevi so namenjene uporabi za odvajanje meteornih voda, gospodinjskih, fekalnih in industrijskih odplak. Vgrajujeta se dva tipa cevi; SN4 za nepovozni teren in SN8 za povozni teren.

Prednosti:
 • visoka kemična obstojnost,
 • spajanje je hitro in enostavno,
 • majhna teža cevi,
 • dobre mehanske lastnosti lajšajo manipulacijo, montažo in transport,
 • standardni fazonski kosi,
 • dobre hidravlične lastnosti – možnost velikega pretoka,
 • minimalni stroški vzdrževanja,
 • dolga življenjska doba izdelka,
 • doseganje tesnosti.
 • PVC UK cevi SN4, SN8
 • PVC UK koleno
 • PVC UK redukcija
 • PVC UK čep
 • PVC UK drsna spojka
 • PVC UK odcep
 • PVC UK povratni ventil