Jaški

 • Kanalizacijski jaški
  Jaški so izdelani iz enega kosa, kar zagotavlja najvišjo možno raven tesnosti. Na vstopni in izstopni strani imajo pripravljene spojke za PE, PP in PVC gladke ali rebraste cevi, različnih kategorij.
 • Umirjevalni jaški
  Umirjevalni jašek je namenjen za uporabo na strmem pobočju, kjer je uporaba visokih kaskadnih jaškov negospodarna. Specifično oblikovano dno jaška nevtralizira udar vode.
 • Peskolovi
  Peskolovi so namenjeni zbiranju površinskih voda s cestnih površin in usedanjem peska.
 • Kabelski jaški
  • velika natezna trdota – fleksibilnost,
  • zaradi majhne teže jašek enostavno transportiramo in vgradimo,
  • enostavno dodajanje (vgradnja dodatnih priključkov),
  • možnost vgradnje – pritrditve plastičnega podstavka PP dveh velikosti, na katerega se montirajo velike omarice,
  • v plastičen pokrov se nalije beton,
  • možnost montaže standardnih litoželeznih pokrovov.