Čistilne naprave

  • Čistilna naprava
    • majhne čistilne naprave uporabljamo za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih, gostinskih in gospodarskih objektih,
    • biološke čistilne naprave niso namenjene čiščenju industrijskih voda.